ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
ติตต่อ อบต.
 
 


ถวายเทียนพรรษา


พัฒนาศักยภาพ สปสช.อบต.จะโหนง

 
 สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   22/03/2549


eXTReMe Tracker
 


ค้นหา ( ชื่อ, ตำแหน่ง, หมวด) :

ฝ่ายบริหาร (4 ท่าน) พนักงานส่วนตำบล ( 34 ท่าน)
สมาชิกสภา อบต. (22 ท่าน)
องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง หมู่ที่7 ถนน สงขลา-นาทวี ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา 90130
โทร 0-7447-7177
E-mail : info@chanong.go.th
©Copyright 2006.chanong.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation